Telefon: : +420 56 721 32 54

Očkovací kalendář

    Home / Očkovací kalendář

Očkovací kalendář

Přehled povinných i nepovinných očkování dětí.

Platné od 1 . 1. 2018.

věkpovinné očkovánípoznámkadoporučené očkovánípoznámka
1. měsíctuberkulózaočkování se provede pouze u dětí s
indikacemi uvedenými v příloze č. 2
vyhlášky č. 355/2017 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 537/2006 Sb.,o
očkování proti infekčním nemocem
2. měsícpneumokokové nákazyHrazeno z veřejného
zdravotního pojištění,
jestliže byly všechny dávky
očkovací látky aplikovány do
sedmého měsíce věku
2. měsícgastroenteritidy s průjmy vyvolané
rotaviry
3. měsíc (od 9. týdne)záškrt (diftérie)
tetanus
dávivý/černý kašel (pertusse)
dětská obrna (poliomyelitida)
žloutenka typu B (hepatitida B)
onemocnění vyvolaná původcem
Haemophilus influenzae typu B
U nedonošených dětí se očkování
provede třemi dávkami očkovací
látky podanými v intervalech
nejméně jednoho měsíce mezi
dávkami, a čtvrtou dávkou podanou
nejméně šest měsíců po podání třetí
dávky (tedy schéma 3+1)
5. měsíczáškrt (diftérie)
tetanus
dávivý/černý kašel (pertusse)
dětská obrna (poliomyelitida)
žloutenka typu B (hepatitida B)
onemocnění vyvolaná původcem
Haemophilus influenzae typu B
11.-13. měsíczáškrt (diftérie)
tetanus
dávivý/černý kašel (pertusse)
dětská obrna (poliomyelitida)
žloutenka typu B (hepatitida B)
onemocnění vyvolaná původcem
Haemophilus influenzae typu B
13.-18. měsícspalničky
zarděnky
příušnice
5.-6. rok
spalničky
zarděnky
příušnice
5.-6. rokzáškrt (diftérie)
tetanus
dávivý/černý kašel (pertusse)
10.-11. rokzáškrt (diftérie)
tetanus
dávivý/černý kašel (pertusse)
dětská obrna (poliomyelitida)
13.-14. rokočkování proti lidským
papilomavirům
Hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění,
jestliže je očkování
provedeno od dovršení
třináctého do dovršení
čtrnáctého roku věku
Další povinné očkování bez vazby na věk: Další doporučené očkování bez vazby na věk:
pneumokokové nákazy*
virová hepatitida A*
virová hepatitida B*
vzteklina*
spalničky*


Očkování označené * je povinné pouze pro určité skupiny obyvatel.
pneumokokové nákazy
chřipka
virová hepatitida A
virová hepatitida B
klíšťová meningoencefalitida
vzteklina
plané neštovice